Archiwa tagu: wyroki

Wyrok, który ucieszył Allegro – jak Tiffany przegrało z ebay, czyli co wolno platformom aukcyjnym …

W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka orzeczeń dotyczących odpowiedzialności serwisów akcyjnych za działania ich użytkowników polegające na wystawianiu na aukcjach produktów z podrobionym znakiem towarowym. Pomimo bardzo zbliżonych regulacji prawnych w tym zakresie, zarówno w USA jak i w państwach Unii Europejskiej, wyroki zapadłe w podobnych do siebie sprawach (w sprawie Tiffany vs Ebay w Stanach Zjednoczonych oraz w sprawie LVMH vs Ebay we Francji i Rolex vs Ebay w Niemczech) diametralnie różnią się od siebie. W Europie Ebay przegrał, w USA odniósł ważne, prawnicze zwycięstwo. Amerykańska linia argumentacji (a jest to bardzo dobry merytorycznie wyrok, jak ładnie nazwali go prawnicy „appeal-proof”) bez wątpienia będzie powtarzana przez serwisu takie jak Allegro na obronę swoich działań. 

I europejskie, i amerykański wyrok są dopiero wyrokami sądów pierwszej instancji i zapewne wiele w tej materii może się jeszcze wydarzyć, nie mniej jednak warto poznać te orzeczenia i zastanowić się nad tym, w jakim kierunku, w różnych częściach świata, zmierza odpowiedzialność service providerów. Poniżej obszerne omówienie wyroku amerykańskiego.

    Czytaj dalej

Czy gra komputerowa to program komputerowy (część druga) ?

Część pierwsza tekstu tutaj

Skutki wyroku …

Wczoraj pisaliśmy o francuskim orzeczeniu mówiącym o charakterze prawno autorskim gry wideo oraz dlaczego orzeczenie to jest istotne dla polskiego prawa IT. Dziś chcielibyśmy podzielić się przemyśleniami o potencjalnych problemach, jakie mogą rodzić się w związku z mieszaną kwalifikacją gry wideo na gruncie prawa polskiego.

Czytaj dalej

Refleksja nad oczywistością „oczywistej omyłki” w ofercie zamówieniowopublicznej

Jak to zwykle w prawie bywa, rzadko coś jest oczywiste. Nie inaczej rzecz się ma z „oczywistą omyłką”, którą wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego popełnia – lub sądzi, że popełnia – w składanej w przetargu ofercie.Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia oczywistej omyłki, podobnie jak prawo cywilne. Trudno zresztą pomstować w tym zakresie na nieścisłość przepisów – różnorodność sytuacji, w których może dojść do omyłek, jest tak wielka, że próba skonstruowania definicji obejmującej swoim zakresem tę różnorodność skończyłaby się zapewne mniejszą lub większą porażką. W postępowaniach przetargowych sprawa jest o tyle istotna, że generalnie każdy, nawet drobny, błąd w ofercie stanowi niezgodność tejże oferty z wymaganiami zamawiającego i skutkuje jej odrzuceniem z postępowania. Czytaj dalej

Promusicae a sprawa polska …

Pisaliśmy o wyroku  w sprawie Promusicae vs Telefonica. Wbrew temu, co stwierdza wiele serwisów, wyrok nie oznacza zakazu udostępniania danych osobowych klientów indywidualnych, tylko brak takiego nakazu dla firm przetwarzających takie dane. A jeszcze dokładniej brak obowiązku Państw Członkowskich do wprowadzenia takiego zobowiązania (nakazu) w prawie krajowym. Co nie oznacza, że nie mogą tego zrobić. Dzisiaj kilka słów jak to wygląda w Polsce … Czytaj dalej

Czy teleoperator powinien udostępnić dane użytkowników w sporach cywilnych o naruszenie praw autorskich? Wyrok w sprawie Promusicae vs Telefonica Hiszpania

(31.01.2008 14:39: – update)Promusicae a sprawa polska

Dosłownie przed chwilą, ETS wydał wyrok w sprawie powództwa hiszpańskiego stowarzyszenia twórców (Promusicae, coś podobnego do ZAIKS) przeciw teleoperatorowi Telefonica. Sprawa dotyczyła ściągania plików w sieciach peer-to-peer (konkretnie KaZaA) i pytania, czy teleoperator powinien udostępnić dane swoich klientów na żądanie stowarzyszenia w celu wytoczenia powództwa cywilnego.

Telefonica powiedziała, że danych nie da, może je przekazać wyłącznie na potrzeby postępowania karnego. Takie stanowisko skutecznie przeszkodziło w wytoczeniu spraw o odszkodowanie, więc Promusicae poszło do sądu. A sąd hiszpański do Trybunału Sprawiedliwości. W sprawie wypowiedziało się dodatkowo kilka rządów, sprawa zrobiła się głośna, no i mamy wyrok.

Czytaj dalej

Google przegrywa we Francji

Poniżej przytaczamy nader ciekawy wyrok, jaki zapadł ostatnio we Francji . Sprawa klasyczna – spółka Zadig Productions wyprodukowała film, który znalazł się w serwisie Google Video. Google, na żądanie Zadig, film wykasował, ale za chwilę pojawił się ponownie. W końcu producent nie wytrzymał i pozwał Google o naruszenie praw autorskich. Google bronił sie też klasycznie, że jest service providerem i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dokonywane przez użytkowników. Co z tego wynikło w dalszej części notki.

Wyrok i jego tłumaczenie zawdzięczamy naszemu nieocenionemu człowiekowi we Francji, Marcinowi Serafinowi. Merci bien! Czytaj dalej

Bezzasadna dyscyplinarka? Nie ma trzymiesięcznego limitu odszkodowania (!)

Bardzo, bardzo ciekawy wyrok Trybunał Konstytucyjnego z wczoraj. Jak wiemy, w przypadku zwolnienia pracownika z pracy w trybie tzw. dyscyplinarnym, nawet, jeśli nie było ku temu powodów, sąd mógł – na podstawie art. 58 kodeksu pracy – zasądzić odszkodowanie w maksymalnej wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia.

Przepis się nie zmienia, ale wykładnia tak. Czytaj dalej

Prawidłowo, lecz bez sensu – gwarancja wadialna

Gazeta Prawna z 29 października 2007 r. opisała, w jaki sposób Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi został pokonany w toku rozprawy przed Zespołem Arbitrów przez firmę Via Polonia. Rzecz dotyczyła przetargu na budowę ekranów akustycznych przy ul. Zgierskiej w Łodzi. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę konsorcjum Eurometal i Jarpol, co oprotestowała następnie Via Polonia z powodu niewłaściwej gwarancji wadialnej tegoż konsorcjum. Sprawa jest dość zamierzchła (wyrok Zespołu Arbitrów zapadł 7 sierpnia 2007 r. – pełna treść uzasadnienia tutaj), ale powołany artykuł skłania do ogólniejszej refleksji nad niektórymi wymaganiami zamawiających. Czytaj dalej