Archiwa tagu: software

Zarządzanie licencjami – aspekty prawne [wykład]

Kilka osób prosiło mnie o wrzucenie prezentacji z naszych wykładów. Zacznę od prawnych aspektów zarządzania licencjami - jeśli komuś się przyda, wyśmienicie. Prezentacja jest w pdf (używam mac’a więc nie mam pp), dla lekkości pliku pozbawiana wszelkich elementów multimedialnych oto link 0803_legalnekorzystaniezutworow_plain_mm.

Dział z wykładami zagości na stałe. Pracujemy w tej chwili nad kilkoma zasadniczymi usprawnieniami bloga (łącznie z rejestracją strony jako prasa). Więc pewnie coś się zmieni, z nadzieję że na lepsze. 

Dawno temu w Ameryce…

 W ostatnich dniach przygotowywałem kolejny wykład dla moich studentów. Tym razem miałem wytłumaczyć studentom zasady ochrony programów komputerowych.  W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, iż znaczna część mojego wykładu składał się, z zastrzeżeń, iż jakieś wcześniej opisywane zasady prawa autorskiego nie znajdują zastosowania do programów komputerowych….

Zacząłem zatem zastanawiać się, czy ochrona autorskoprawna „pasuje” do programów komputerowych oraz jak kształtował się proces obejmowania ochroną autorskoprawną programów komputerowych…. Myślę, że temat ten wart jest szerszej refleksji na stronach naszego bloga.

Czytaj dalej

Twórczość Pracownicza Cz. IV

W poprzedniej części artykułu analizowałem zasady nabycia majątkowych prawa autorskich przez pracodawcę na gruncie art. 12 prawa autorskiego.

Przypomnijmy, iż zgodnie z powyższym przepisem - „jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron„.

Jak zostało to już omówione w poprzednich częściach artykułu, w przypadku braku odmiennych postanowień umowy, pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. Stwierdzenie to nie przesądza jednak o zakresie majątkowych praw autorskich nabytych przez pracodawcę. W tej części artykułu omówiony zostanie zakres w jakim pracodawca nabywa majątkowe prawa autorskie do utworu pracowniczego.
Czytaj dalej

Twórczość Pracownicza CZ. III

Twórczość pracownicza cz. 3

W praktyce wiele osób, podpisując umowę o pracę zapomina o wynegocjowaniu i umieszczeniu w niej postanowień dotyczących autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów. W takim wypadku znajdą zastosowanie przepisy ustawy prawo autorskie. Przepis art. 12 ust. 1 prawa autorskiego określa zarówno przesłanki jak również zakres nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego. W tej części artykułu przedstawione zostaną przesłanki nabycia przez pracodawcę majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego. W kolejnej części artykułu przedstawiony zostanie natomiast zakres nabycia przez pracodawcę na gruncie art. 12 prawa autorskiego majątkowych prawa autorskich do utworu pracowniczego.

Czytaj dalej

Pracownik jako twórca Cz. II

Kontynuując problematykę twórczości pracowniczej, w tej części artykułu przedstawię jeden z najistotniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z wykładnią przepisu art. 12 prawa autorskiego, jakim jest stosunek tegoż przepisu do przepisów rozdziału 5 ustawy, regulujących ogólne zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Czytaj dalej

Pracownik jako twórca…. Cz. I

 1. Wstęp
Obserwując warunki i charakter pracy pracowników zatrudnionych w branży IT, można zaryzykować stwierdzenie, iż większość tego rodzaju pracowników, na co dzień podejmuje się zadań o charakterze twórczym. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż przygotowując projekt strony internetowej, czy pisząc program komputerowy tworzą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „prawo autorskie”).

Można postawić sobie zatem zasadnicze pytanie, do kogo należą majątkowe prawa autorskie do tego rodzaju utworów, czy pracownik może żądać z tytułu stworzenie takich utworów dodatkowego wynagrodzenia, czy może wykorzystać stworzony utwór w ramach własnej działalności.. ? 

Czytaj dalej

Tekst licencji gpl v3 po polsku plus prośba o pomoc

UPDATE: 2008-03-12

Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie tekstu licencji gpl 3 (oryginał na stronach Free Software Foundation), z nanoszonymi przez nas zmianami (dziękujemy za sugestie). Tłumaczenie zostało opracowane przez biuro tłumaczy Kalinauskas sp. z o.o. (www.kalinauskas.pl) oraz zweryfikowane i uzupełnione przez prawników z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Kuczek i Maruta (www.kuczekmaruta.pl). Wierzymy, że obecny tekst oddaje ducha licencji gpl i jest zgodny z polskim językiem prawnym.

WAŻNE ZASTRZEŻENIE: Obecny tekst jest „podwójnie niewiążący”. Po pierwsze, zgodnie z wykładnią FSF, tylko angielski, oryginalny tekst powinien być używany w obrocie jako wersja wiążąca. Po drugie, nasza propozycja tłumaczenia jest wersją „beta” i zwracamy się z prośbą o wszelkie sugestie. Jak będziemy mieć wersję, z którą większość czuć sie będzie komfortowo, zwrócimy się do FSF o „imprimatur”.

Czytaj dalej

Jak sporządzić umowę o wykonanie serwisu internetowego … cz. II.

W ramach pierwszej części artykułu poruszyłem problematykę charakteru prawnego umowy o wykonanie serwisu internetowego oraz przedmiotu takiej umowy. Kontynuując rozważania dotyczące umowy o wykonanie serwisu internetowego, w tej części artykułu rozpocznę problematykę regulacji umownych dotyczących majątkowych praw autorskich. Czytaj dalej