Archiwa kategorii: FAQ

odpowiedzi na najczęstsze pytania

Tekst licencji gpl v3 po polsku plus prośba o pomoc

UPDATE: 2008-03-12

Poniżej zamieszczamy polskie tłumaczenie tekstu licencji gpl 3 (oryginał na stronach Free Software Foundation), z nanoszonymi przez nas zmianami (dziękujemy za sugestie). Tłumaczenie zostało opracowane przez biuro tłumaczy Kalinauskas sp. z o.o. (www.kalinauskas.pl) oraz zweryfikowane i uzupełnione przez prawników z zespołu prawa własności intelektualnej kancelarii prawnej Kuczek i Maruta (www.kuczekmaruta.pl). Wierzymy, że obecny tekst oddaje ducha licencji gpl i jest zgodny z polskim językiem prawnym.

WAŻNE ZASTRZEŻENIE: Obecny tekst jest „podwójnie niewiążący”. Po pierwsze, zgodnie z wykładnią FSF, tylko angielski, oryginalny tekst powinien być używany w obrocie jako wersja wiążąca. Po drugie, nasza propozycja tłumaczenia jest wersją „beta” i zwracamy się z prośbą o wszelkie sugestie. Jak będziemy mieć wersję, z którą większość czuć sie będzie komfortowo, zwrócimy się do FSF o „imprimatur”.

Czytaj dalej

FAQ: mp3 z sieci ściągane (III). Odpowiedzi (lub próby odpowiedzi) na najczęstsze pytania. [update 03/12 09:00]

Nasze poprzednie wpisy – część pierwsza i część druga cieszyły się dość duża popularnością. Pojawiło się wiele pytań szczegółowych, na które odpowiadamy poniżej.

Sieci p2m

Mimo głębokiej wiary, że jest to cudowna wunderwaffe Internetu, tak nie jest. Pomysł w zamierzeniu dobry, bazujący na instytucji dozwolonego użytku – wymieniajmy się na zamkniętym forum, gdzie można się dostać za zaproszeniami i udawajmy, że wszyscyśmy kolegami. Pozostaje jedno duże „ale …” Czytaj dalej

FAQ: mp3 z sieci ściągane – wiele pytań, kilka odpowiedzi (II)

kontynuacja poprzedniego wpisu

„Związek osobisty”

Pisząc o dozwolonym użytku, zajmowaliśmy się korzystaniem z utworu na własne potrzeby. Przepis ten idzie jednak jeszcze dalej, umożliwiając nam udostępnienie utworu rodzinie i bliskim znajomym („krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”). Innymi słowy: płytę z muzyką możemy dać siostrze lub koledze, nie możemy jej jednak dać do ściągnięcia każdemu przez internet, albowiem ów „każdy” nie pozostaje „w związku osobistym” (teoretycznie OK jest zamknięty serwer wpuszczający tylko znajomych po weryfikacji, ale prawdziwych znajomych a nie znajomych znajomych). Nam wolno ściągnąć od każdego, nawet jak nie pozostaje z nami w „związku osobistym”. Czytaj dalej

FAQ: Mp3 z sieci ściągane – wiele pytań, kilka odpowiedzi

Świat nie umie sobie poradzić z Siecią i fenomenem peer-to-peer. Fenomenem raz określanym piractwem, a raz dozwolonym użytkiem osobistym. Prawda niekoniecznie leży pośrodku, ale próba merytorycznej dyskusji ginie gdzieś wśród emocji i wzajemnych oskarżeń. Bez wątpienia producenci mają swoje racje, patrząc na łatwość, z jaką można obejść oficjalną dystrybucję, rację mają też użytkownicy zarzucając, że podejmowane obecnie kroki idą zdecydowanie za daleko i zagrażają swobodnej wymianie dóbr kultury, wymianie koniecznej do życia społeczeństwa wieku informacji.

Swego czasu umieściłem artykuł na ten temat, próbujący opisać podstawowe aspekty prawne omawianego problemu. Poniżej jego odświeżona i zaktualizowana wersja. Czytaj dalej

FAQ: wina umyślna i rażące niedbalstwo

Jak powszechnie wiadomo, nie każda umowa zostanie wykonana tak, jak obie strony (a szczególnie zamawiający) tego chciały w chwili jej podpisywania. W przypadku nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, grożą mu roszczenia odszkodowawcze, w skrajnym przypadku prowadzące do upadłości firmy.  Z tego powodu wykonawcy dążą do jak najdalej idącego ograniczenia swojej odpowiedzialności za szkody wyrządzone zamawiającemu przy wykonywaniu umowy. Sposobów na to jest wiele – najczęściej wykorzystuje się wyłącznie możliwości dochodzenia utraconych korzyści (pozostaje odszkodowanie wyłącznie w granicach rzeczywistej straty), ograniczenia kwotowe (ograniczenie do kwoty X złotych). W części umów wszystkie te ograniczenia są wyłączone w przypadku „rażącego niedbalstwa” Wykonawcy. Ponieważ zapisy takie są przedmiotem sporów, warto się zastanowić, czy jest o co kruszyć kopie i co pod pojęciem rażącego niedbalstwa stoi. Czytaj dalej