Baza wiedzy

W Bazie Wiedzy zebraliśmy wszystkie Artykuły i FAQ oraz co ciekawsze Notki w formacie *.pdf. Mamy nadzieję, że będzie to wygodny sposób dotarcia do interesujących informacji. Jeśli poniższy spis nie jest wystarczający, zawsze pozostaje strona Archiwum lub wyszukiwarka.

Przed skorzystaniem z materiałów, prosimy uprzejmie o zapoznanie się z warunkami Copyright.

Prawo autorskie

 1. Czy każdy program komputerowy jest utworem autorskim? (Marcin Maruta)
 2. Zabezpieczenia techniczne przed kopiowaniem – zarys regulacji WIPO, UE i polskiego prawa autorskiego (Roman Bieda)
 3. FAQ: freeware, shrink-wrap, public domain, open source, free software, adware, shareware etc etc – o co tu chodzi? (Marcin Maruta)
 4. Czy teleoperatorzy i dostawcy treści muszą płacić ZAIKS-owi (Marcin Maruta)

Prawo cywilne

 1. FAQ: wina umyślna i rażące niedbalstwo (Zespół)
 2. FAQ: Kiedy umowa jest ważniejsza od ustawy (Marcin Maruta)

Prawo pracy

 1. Zakaz konkurencji w prawie pracy (Tomasz Bil)

Zamówienia publiczne

 1. Co oznacza “lub równoważny” – opis przedmiotu zamówienia w przetargach informatycznych (Wojciech Kaliński)
 2. Świętość SIWZ – czy nieoprotestowany SIWZ jest zawsze ważny (Bartłomiej Wachta)

Pozostałe

 1. Pojęcie “tajemnicy przedsiębiorstwa” (Roman Bieda)
 2. Casus “feta” – ochrona oznaczenia geograficznego (historia sporu) (Roman Bieda)