Archiwa autora: Michal Barta

NASZE TOP FIVE: Status prawny adresów IP z punktu widzenia zasad ochrony danych osobowych.

[Wersja zaktualizowana 25.09.2008]

„Jeśli firma nie istnieje w Internecie, to w ogóle nie istnieje” – głosi powszechnie przywoływany slogan i… trudno się z nim nie zgodzić. Banalne jest wręcz stwierdzenie, że obecnie nie da się prowadzić jakiejkolwiek działalności biznesowej bez względu na jej charakter, jak i rozmiar bez dysponowania własnymi stronami WWW, adresami e-mail, a coraz częściej także serwisem WAP.  Sytuacja taka w oczywisty sposób zmusza menedżerów do uwzględnienia w trakcie budowania modeli biznesowych inwestycji w infrastrukturę IT, a także coraz bardziej wyrafinowane usługi internetowe oraz systemy zarządzania informacją elektroniczną. Naturalna koncentracja na optymalizacji rozwiązania technologicznego pod kątem oczekiwań biznesowych bardzo często idzie jednak w parze z niedocenieniem lub wręcz ignorowaniem aspektu prawnego związanego z funkcjonowaniem systemów służących do zbierania, przetwarzania oraz udostępniania informacji drogą elektroniczną. To błąd, który może skutkować niebagatelnymi konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności cywilnej, konsekwencjami o charakterze administracyjnym, jak i –  skrajnych przypadkach – nawet odpowiedzialnością karną. Oprócz coraz powszechniej identyfikowanych ograniczeń prawnych stawianych korzystaniu z przedmiotów praw własności intelektualnej do poszczególnych rodzajów informacji, jej zbiorów lub komponentów (autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) oraz obowiązków związanych ze świadczeniem szeroko definiowanych przez prawo usług elektronicznych, nie mniej istotną rolę odgrywają regulacje prawne określające ramy i warunki legalnego przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych, tj. zasady przetwarzania danych osobowych. Czytaj dalej

IP i inne dane osobowe w Internecie – czy zawsze chronione ?

(Artykuł jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego przez wpisem pt. „Czy adres IP jest dana osobową ?” )

Wpisem tym wracamy do wielce interesującej kwestii adresów IP i innych danych osobowych (lub może należałoby powiedzieć: potencjalnych danych osobowych) przetwarzanych w serwisach internetowych. Jak pisałem w poprzednim artykule tego cyklu, w UE zarysowuje się coraz wyraźniejsza tendencja do traktowania adresów IP jako danych osobowych. Notabene tendencje te coraz częściej zauważają także inni komentatorzy Internetowi (link: http://osnews.pl/adres-ip-jako-dane-osobowe), bo też niebagatelna jest ranga problemu wymagającego rozstrzygnięcia oraz jego praktyczne konsekwencje dla świata IT.

Czytaj dalej

Czy adres IP jest daną osobową?

UWAGA – WERSJA AKTUALNA (WRZESIEŃ 2008 ROKU) ARTYKUŁU – TUTAJ

 

Anonimowość korzystania z Internetu to mit, który powoli odchodzi do lamusa. Doświadczeni internauci (nie mówiąc już o hackerach) przy odrobinie wysiłku, wykorzystaniu posiadanej wiedzy informatycznej oraz znajomości standardów zachowań użytkowników sieci, w wielu przypadkach bez wysiłku są w stanie ustalić nie tylko tożsamość osoby ukrywającej się pod danym nickiem, lecz również jej zainteresowania, preferencje polityczne etc.

Niemałą rolę w takich dociekaniach odgrywają tzw. adresy IP (ang. Internet Protocol Address), tj. „unikatowe numery przyporządkowane urządzeniom sieci komputerowych sieci komputerowych”, które – zgodnie z najpowszechniej aktualnie stosowanym formatem zwanym IP wersja 4 – zapisywane są „w postaci czterech oktetów w postaci dziesiętnej oddzielonych od siebie kropkami”(źródło: „Wikipedia”). Mówiąc po prostu, są to numery identyfikujące urządzenie używane w celu komunikacji internetowej.

Jak wiadomo, takie adresy IP mogą być stałe tj. niezmienne w każdym przypadku korzystania przez użytkownika z sieci za pomocą danego urządzenia, lub dynamiczne tj. w każdym przypadku inne (przynajmniej potencjalnie). Możliwe jest również współużywanie jednego adresu IP przez kilku użytkowników w ramach sieci lokalnej. Adres IP jest praktycznie zawsze „widziany” przez urządzenie, z którym łączy się użytkownik Internetu. Powszechną praktyką na różnego rodzaju forach, listach dyskusyjnych, portalach, serwisach internetowych jest utrwalanie i przechowywanie przez administratorów adresów IP użytkowników łączących się z takimi miejscami, a nierzadko również udostępnianie ich przez administratorów innym użytkownikom, najczęściej poprzez wyświetlanie adresu IP przy umieszczanym przez nich komentarzu lub poście. Niezaprzeczalnie istnieje teoretyczna możliwość ustalenia osoby dysponenta adresu IP (wie to np. dostawca Internetu, który zawarł umowę z użytkownikiem i przydzielił mu nr IP).

I tu właśnie pojawia się zasadnicze pytanie: czy adres IP może być prawnie chronioną daną osobową, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w oparciu o jaka podstawę prawną taka dana może być przetwarzana?

Czytaj dalej

Harry Potter i pozew sądowy

Autorka książek o przygodach Harrego Pottera złożyła w sądzie w Delhi pozew przeciwko hinduskiej grupie artystów którzy zainspirowani twórczością pisarki stworzyli z płótna i papier mache olbrzymią makietę zamku Hogwart. Autorka zarzuciła wielbicielom Harrego Pottera naruszenie przysługujących jej praw autorskich. Twórcy repliki zamku podkreślali, że stworzyli go wyłącznie w celu uatrakcyjnienia tradycyjnego święta religijnego ku czci hinduskiej boginii Durga, upamiętniającego jej zwycięstwo nad złym demonem oraz że konstruując budowle nie kierowali się w żadnym stopniu motywami komercyjnymi.

Sad w Delhi nie podzielił poglądu autorki i oddalił powództwo, wskazując jednocześnie, że „jakiekolwiek dalej idące wykorzystanie postaci powinno być przedmiotem uprzedniego upoważnienia autorki serii o Harrym Potterze”. Czytaj dalej